Posturologi

Læren om den geometriske og biomekaniske organisation af forskellige segmenter hos et individ i rummet og dets regulationsproces.

Posturologi er samlingen af de neurologiske mekanismer, som muliggør afbalancering af disse elementer i rummet i stående stilling eller ved bevægelser.

Posturologi er kort og godt beskrivelsen og behandlingen af menneskets postur/positur/position - eller et mere almindeligt ord: stilling.

Denne videnskab og neurofysiologi er ikke særlig kendt. Den er dog accepteret af Universiteter i Amerika, Frankrig og Italien, bl.a. l´Academie`de Medicine (F) og American Academy of Neurology.

Posturologi beskæftiger sig med smerter og forstyrrelser i bevægeapparatet, hvor dets største domæne er rygsøjlen.

Individets stående stilling er resultat af tonus i de toniske muskler. Denne tonus er centralt reguleret udfra oplysninger, som hjernen får hovedsageligt om henholdsvis øjets stilling i øjenhulen, bidfunktionen og fodstillingen.

Posturologien regulerer således de neurologiske styresystemer, som komponerer muskeltonus og dermed den stående stilling.

Vore bevægelser er bevidste, men vor stilling er ubevidst. Derfor hjælper det ikke længe ad gangen at sige: "Ret dig op, eller få skuldrene ned på plads og slap af!"

Ingen har fokus på toniske muskler, der hverken kan masseres eller manipuleres med varig effekt, da de er centralt regulerede. Trods en kompleks neurologisk styring, der hviler på en eneste strategi, nemlig at holde reaktionen af vores tyngdepunkt midt på et bestemt areal på gulvet, findes forstyrrelser hos de fleste patienter. Symptomerne udgør smerter i bevægeapparatet, instabilitet, indlæringsproblemer og kognitive forstyrrelser.

Den multiplekse aktivitet i nerve-systemet, hvis resultat er kropsstillingen, er en af de sidst erhvervede funktioner, som er meget mindre moden end andre fysiologiske funktioner.
Derfor er evnen til at stå oprejst meget sårbar, hvilket forklarer en høj frekvens af dysfunktioner.

Patienten undersøges i stående stilling, og man vil med et kort posturologisk blik kunne konstatere, om patienten kun kan stå oprejst afslappet ved at være skæv. Det er ikke så vigtigt hvad der er forskudt, men det er vigtigt at vide hvorfor. Det forklarer posturologien.

Hermed ved man også, om behandlingen skal være af øjne, bidfunktion eller fodstilling.

Behandlingen af øjne kan være øreakupunktur ad modum dr. M. Marignan, prismebriller, genoptræning eller behandling med nordpolsmagnet.

Funktionelle bid-forstyrrelser kan også behandles med øreakupunktur eller lokalt, mens mekaniske forstyrrelser henvises til tandlæge.

Posturologien kan differential-diagnosticere motoriske og mekaniske forstyrrelser, udfra det neurologiske svar kropsstillingen giver!
Fodstillingen behandles med en lille elektronisk chip og/eller med meget små indlæg på 3 mm, med proprioceptiv genoptræningseffekt.