NADA-akupunktur

Baggrund for NADA-modellen
Øreakupunktur mod misbrug har slået an mange steder i verden, som en bivirkningsfri behandling med overraskende gode resultater. Med acudetox (acupuncture detoxification) kan mange klienter hjælpes for få midler. Metoden skal opfattes som et supplement til de øvrige behandlingstilbud.
Acudetox blev udviklet i begyndelsen af 1970'erne af den amerikanske psykiater Michael Smidt på baggrund af erfaringer fra Hong Kong, hvor man med succes havde behandlet narkomaner med akupunktur.

Michael Smith standardiserede akupunktur-behandlingen og dannede i 1985 NADA ( National Acupuncture Detoxification Association). Siden har metoden hastigt bredt sig under navnet NADA-modellen. Acudetox anvendes på hospitaler, klinikker samt flere hundrede projekter alene i USA. F.eks. er acudetox i mange amerikanske stater i alternativ til fængselsstraf.

I mere end 25 år har man dagligt på universitets-hospitalet Lincoln Hospital i Bronx givet 250 akupunkturbehandlinger og lavet videnskabelige undersøgelser under Michael Smiths ledelse. Artikler om acudetox har bl.a. været bragt i The Lancet.

Metoden anvendes i dag i omkring 20 europæiske lande på hospitaler, private institutioner og behandlingsprogrammer.

Hvordan fungerer NADA?
NADA er både en metode til akutte symptomer og en recovery-metode.

NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunkturprogram, som består af fem kinesiske ørepunkter. Filosofien bag NADA skal søges i Traditionel Kinesisk Medicin.

NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk behandling.

NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling og ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner m.m., men også som en metode, som fremmer recovery og understøtter psykoterapeutisk arbejde og indsigt.

NADA-metoden er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.

NADA er således også en metode, som gør anden behandling bedre.

NADA-behandling er kendetegnet ved en samlet indsats på følgende områder:
- akupunkturbehandling
- terapeutisk behandling, recovery eller udvikling
- anvendes i den akutte fase samt under hele efterbehandlingsforløbet